Arama:

A-Kayıt Şartları

 •    Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 •    Resmi veya özel herhangi bir ilköğretim okulunun 8. sınıfını bitirmiş  ve 16 yaşını tamamlamamış olmak.
 •    Okulumuza, kayıt kabul komisyonu tarafından uygun görülen öğrenciler kayıt yaptırabilir.
 •    Mesleğin gerektirdiği sağlık koşullarına sahip olmak

B-Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Öğrencinin;

 •     Öğrenim durum belgesi (asıl)
 •     Nüfus Kimlik Belgesi (aslı ve fotokopisi)
 •     Sağlık raporu (Aile hekimi veya Sağlık Ocağı)
 •     Kan gurubu kartı

Velinin;

 •     Nüfus Kimlik Belgesi (aslı ve fotokopisi)
 •     Yerleşim yeri belgesi
 •     Gelir belgesi ( Maaş bordrosu veya vergi levhası)

ÖN KAYIT BAŞVURU